دکتر پویا زکیان

 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی : پویا زکیان
مدرک تحصیلی : دکتری عمران - زلزله
پست الکترونیکی :
p-zakian_at_araku_dot_ac_dot_ir
تلفن تماس : ۰۸۶-۳۲۶۲۵۳۲۰
   

 

 
 

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران