دکتر محمد رضا وصالی ناصح

 
 
نام و نام خانوادگی : محمد رضا وصالی ناصح
مدرک تحصیلی : دکتری عمران - مهندسی محیط زیست
پست الکترونیکی : m-vesalinaseh_at_araku_dot_ac_dot_ir
تلفن تماس : ۰۸۶-۳۲۶۲۵۳۰۶
   

 

 

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران