دکتر سید مهدی موسوی

 
نام و نام خانوادگی : سید مهدی موسوی
مدرک تحصیلی : دکتری عمران - زلزله
پست الکترونیکی : m-mousavi_at_araku_dot_ac_dot_ir
تلفن تماس : ۰۸۶-۳۲۶۲۵۳۰۷
   

 

 
 

 

 

 

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران