دکتر سید مهدی موسوی

 
نام و نام خانوادگی : سید مهدی موسوی
مدرک تحصیلی : دکتری عمران - زلزله
پست الکترونیکی : m-mousavi_at_araku_dot_ac_dot_ir
تلفن تماس : ۰۸۶-۳۲۶۲۵۳۰۷