دکتر محمدرضا مطهری

 
نام و نام خانوادگی : محمدرضا مطهری
مدرک تحصیلی : دکتری عمران - خاک و پی
پست الکترونیکی : motahari_at_iust_dot_ac_dot_ir
تلفن تماس : ۰۸۶-۳۲۶۲۵۳۳۰
   

 

 

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران