دکتر سید حمید هاشمی

نام و نام خانوادگی :

مدرک تحصیلی :

 

 

پست الکترونیکی :

تلفن :

تلفن همراه:

دورنگار:

 

آدرس:

 سید حمید هاشمی

دکتری عمران - سازه

 

h-hashemi_at_araku_dot_ac_dot_ir

hamidhashemi۵۵@yahoo.com

  ۰۸۶-۳۲۶۲۵۳۲۰

  ۰۹۱۲۶۱۷۷۵۱۶ 

  ۰۲۱-۴۳۸۵۷۰۹۱

  ۰۸۶-۳۲۶۲۵۰۰۵

ميدان بسيج ( سردشت)، پرديس دانشگاه اراک

دانشکده فنی و مهندسی

صندوق پستی: ۸۷۵

کد پستی: ۳۸۱۵۶

 

 

Resume

 

(Resume(en

 

ORCID iD iconorcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۹۵۷-۱۵۹۱

 
 

۱۷/۳۰-۱۹/۱۰

 

۱۵/۳۰-۱۷/۱۰

 

۱۳/۳۰-۱۵/۱۰

 

۱۲-۱۳

 

۱۰-۱۲

 

۸-۱۰

 

       

زمان   

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 مشاوره ارشد

سازه بتن آرمه۱

  کلاس ۲۰۳

 

سازه بتن آرمه۲ 

کلاس ۱۰۷

 

يکشنبه

 

 مشاوره

سازه بتن آرمه ۲ کلاس ۲۰۳

 

شورای گروه

اجزا محدود ارشد

مشاوره ارشد

دوشنبه

 

 

 

سازه بتن آرمه۱ 

کلاس ۲۰۳

 

 

اجزا محدود ارشد کلاس ۱۰۶

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 


	

	

	

	

	
 
اطلاعیه ها و اخبار
 
لینک‌های مفید
 
 
 
 

طرح های صنایع نوین

سازمان گسترش ونوسازی ایران

شرکت گازاستان تهران

بنیادملی نخبگان

بنیاد توسعه علوم وفناوری های هوافضای ایران

 

فرم داوری پروپزال کارشناسی ارشد doc pdf


برخی از سایتهای مفید و مورد نياز

سامانه تامین مدارک علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک
پورتال سازمان ملی استاندارد ایران
فناوریهای نوین و سیستم های مورد تاييد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ( قوانین و مقررات)
سازمان مدیریت و برنامه ریزی- نظام فنی و اجرایی کشور

 

 

Example of a basic HTML link

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

رديف

عنوان پايان نامه

دانشجو

تاريخ دفاع

۱

بررسي رفتار اتصالات تير به ستون خارجي حاوي ملات پايه سيماني مسلح اليافي مقاوم سازي شده با FRP

مهدی بیات

۱۳/۱۱/۹۳

۲

بررسي اثر اندازه بر مقاومت برشي تيرهاي بتن مسلح فاقد خاموت

محمد کریمی

۳۰/۱۰/۹۳

۳

بررسي پايداري و تعادل سكوهاي حفاري دريايي خود بالا بر سيستم مت ساپورت

مهدی میرزایی

۲۲/۱۰/۹۳

۴

بررسي رفتار آزمايشگاهي تيرهاي عميق حاوي كامپوزيت هاي سيماني مسلح اليافي توانمند

محمد رضایی

۷/۴/۹۳

۵

بررسي تيرهاي برشي با بتن خود متراكم و تقويت شده با مصالح FRP

علی عابدی

۳۰/۴/۹۳

۶

بررسي اثر اندازه در تيرهاي عميق بتن مسلح حاوي بتن معمولي تحت برش مقاوم سازي شده با كامپوزيت FRP

علی پرویزی

۳۰/۴/۹۳

۷

اثر اندازه در تيرهاي عميق بتن مسلح با بتن سبك و مقاوم سازي شده با FRP

امیر حسین قیومی

۳۰/۴/۹۳

۸

بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي بتن خودتراكم اليافي

احسان حسینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری در خصوص املاک

 قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت بر آنها

ضوابط شهرسازی

 

سازه های بتن مسلح ۱

 

 سرفصل بتن ۱

 جدول میلگرد

 نمودار ظرفیت خمشی تیرها- نسبت آرماتور

 بازی با بار زنده

لینک دوم

 هندبوک طراحی بتن مسلح

 جدول میلگرد و نمودار ظرفیت خمشی

 تمرین سری اول بتن۱

 تمرین سری دوم بتن۱

  تمرین سری سوم بتن۱

  تمرین سری چهارم بتن۱

  تمرین سری پنجم بتن۱

  تمرین سری ششم بتن۱

  تمرین سری هفتم بتن۱

نمونه سوال میان ترم بتن۱

نمونه سوال میان ترم بتن۱

 نمونه سوال میان ترم بتن۱

 

 

 کتاب طراحی بتن مسلح نیلسون قسمت اول

  کتاب طراحی بتن مسلح نیلسون قسمت دوم

  کتاب طراحی بتن مسلح نیلسون قسمت سوم

  کتاب طراحی بتن مسلح نیلسون قسمت چهارم

 

 

 

 سازه های بتن مسلح ۲

 

 

 نمودارهای اندرکنش بارمحوری- خمش ستونها

 نرم افزار رسم دیاگرام اندرکنش ستونها

 مثال طراحی دال

 مهار و وصله آرماتورها

 تمرین بتن۱

 فلوچارت آنالیز و طراحی تیرهای بتن مسلح

 فلوچارت آنالیز و طراحی ستونهای بتن مسلح

  فلوچارت آنالیز و طراحی پی های بتن مسلح

 ضوابط شکل پذیری سازه های بتنی

 جدول ضرایب طراحی دالهای دو طرفه و ستونهای لاغر

 تمرینات بخش مهار آرماتور

 هندبوک بتن

 تمرینات بخش ضرایب لنگر

 تحلیل قابهای خمشی يک دهانه يک طبقه

 

 

 

 

 

 تکنولوژی عالی بتن و سازه های بتن مسلح پيشرفته

 

 تکنولوژی بتن پيشرفته

 مقاوم سازی ساختمانهای بتن مسلح توسط FRP

ACI ۴۴۰۲r-۰۸

 آزمایشات تکمیلی بتن

 طرح اختلاط بتن به روش ملی ۱

 طرح اختلاط بتن به روش ملی ۲

 تستهای درجای بتن

 کتاب تکنولوژی بتن به قلم

دکتر مستوفی نژاد

 آزمایشگاه تکنولوژی بتن ۱

  آزمایشگاه تکنولوژی بتن ۲

 شکل پذیری سازه های بتن مسلح ویژه مناطق زلزله خیز

 طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح

 مجموعه سوال و جوابهای تکنولوژی بتن ( منتشر شده در مجله انجمن بتن ایران)

 آنالیز سازه های بتن مسلح ( مکانیک شکست)

 

 

 

 تحلیل ماتریسی سازه ها و روش اجزا محدود

 

 تحلیل ماتریسی سازه ها

 روش سختی جهت خرپاهای دوبعدی

 روش سختی جهت قابهای دو بعدی

 Matlab Guide for FEM

 کتاب اجزا محدود لوگان

 Ansys and FEM


 روش اجزا محدود

 

 

 

کتابها و مقالات

 

 آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوم

 آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

 مقاله اثر محصورشدگی بتن در ارتقای ظرفیت لرزه ای سازه های بتن مسلح به قلم دکتر تسنیمی

 مقاله بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح به قلم دکتر تسنیمی

 آیین نامه بتن آمريکا ویرایش ۲۰۰۵

ACI ۳۱۸-۰۵

بتن پیش تنیده

 اشکالات اجرایی ساختمانهای بتنی

 هندبوک روشهای عددی در بتن

 تیرهای عمیق بتن مسلح

 مدلسازی سازه ها و تکنیک های آزمایشگاهی قسمت اول

  مدلسازی سازه ها و تکنیک های آزمایشگاهی قسمت دوم

  مدلسازی سازه ها و تکنیک های آزمایشگاهی قسمت سوم

  مدلسازی سازه ها و تکنیک های آزمایشگاهی قسمت چهارم

 مجموعه مقالات اولین کارکاه تخصصی بتن خود تراکم

 نانو تکنولوژی و بتن

 مثالهای طراحی سازه های بتنی به روش خرپایی

 نشریه ۵۵

 اثر اندازه در تیرهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با FRP

 سازه های بتن مسلح

 طراحی در برابر برش

 آنالیز حساسیت تیرهای بتن مسلح

   Response ۲۰۰۰ Manual Response ۲۰۰۰ Software

 تیرهای بتن مسلح مقاومت بالا تحت خمش ( مطالعه آزمایشگاهی)

 بررسی اثر اندازه در تیرهای بتن مسلح تحت برش ( باژانت)

 آنالیز تیرهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با FRP


ضرایب تاثیر مجلات
 

 پایگاههای تعیین میزان همپوشانی مقالات لاتین

Free web sites for Plagiarism Checking
 
http://smallseotools.com/plagiarism-checker

 http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker

http://plagiarism-detect.com

http://www.duplichecker.com