دکتر سید حمید هاشمی

English Webpage

 

نام و نام خانوادگی :

مدرک تحصیلی :

 

پست الکترونیکی :

 

 

 

تلفن :

تلفن همراه:

 

 

دورنگار:

آدرس:

 سید حمید هاشمی

دکتری عمران - سازه

 

h-hashemi_at_araku_dot_ac_dot_ir

hamidhashemi۵۵@yahoo.com

 

 

  ۰۸۶-۳۲۶۲۵۳۲۰

  ۰۹۱۲۶۱۷۷۵۱۶ 

 

 

  ۰۸۶-۳۲۶۲۵۰۰۵

ميدان بسيج ( سردشت)، پرديس دانشگاه اراک

دانشکده فنی و مهندسی

صندوق پستی: ۸۷۵

کد پستی: ۳۸۱۵۶

Google Map of Arak University

 

 

Resume

 

(Resume(en

 

 کانال تلگرام مهندسی عمران- سازه

 

Researchgate Profile

 

Linkedin Profile

 

Google Scholar Profile

 

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی (ژیرو)

 

 
  برنامه هفتگي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۶-۹۵

 دکتر سيد حميد هاشمی

۱۸-۲۰

 

۱۶-۱۸

 

۱۴-۱۶

 

۱۲-۱۴

 

۱۰-۱۲

 

۸-۱۰

 

       

زمان   

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

مشاوره

بتن پیشرفته ارشد کلاس ۱۰۶

 

سازه بتن آرمه۲ 

کلاس ۱۰۶

 

يکشنبه

سازه بتن آرمه ۱ کلاس ۲۰۳

 مشاوره

سازه بتن آرمه ۲ کلاس ۱۰۷*

بتن پیشرفته *ارشد کلاس ۱۰۶

شورای گروه

 

 

دوشنبه

سازه بتن آرمه ۱ کلاس ۱۰۷*

 مشاوره

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پروژه بتن

 

برای دریافت صورت پروژه بتن نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳ اینجا کلیک نمایید

فونتهای اتوکد
 

 

کتاب Etabs دکتر باجی تحلیل و طراحی ساختمان بتنی ۵ طبقه قاب خمشی متوسط تحلیل و طراحی پی نواری آیین نامه ACI۳۱۸M-۰۵        
چک لیست مباحث ششم، نهم و دهم کنترل سازه طراحی و اجرای سقف تیرچه بلوک- نشریه ۵۴۳

دفترجه محاسبات ساختمان

۲

مقاله ضعفها و اشکالات طراحی و اجرای سازه های بتنی به قلم زنده یاد استاد دکترقالیبافیان

۲

مبانی تهیه دفترچه محاسبات سازه

دفترچه محاسبات ۲

مبانی انواع سیستمهای سازه ای ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله ( فصل ۲۰ آیین نامه بتن ایران) ضوابط ويژه برای طراحی در برابر زلزله ( مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ایران)
تفسیر فصل بیستم آیین نامه بتن ایران نمونه فایل اتوکد نقشه های اجرایی سازه۱ نمونه فایل اتوکد نقشه های اجرایی سازه۲ نمونه فایل اتوکد نقشه های اجرایی سازه۳
راهنمای طراحی ساختمانهای اسکلت بتنی آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم فن آوریهای نوین ساختمانی تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۲
راهنمای تهیه و تنظیم پروژه سازه های فولادی به قلم آقای مهندس رضوی و مهندس سیاه پلو

پلان شماره ۱

و

پروانه ساختمان

پلان شماره ۲

و

پروانه ساختمان

پلان شماره ۳

و

پروانه ساختمان

پروژه بتن نیمسال ۹۳۲ پلان شماره ۴ پلان شماره ۵ پلان شماره ۶
پلان شماره ۷ پلان شماره ۸ پلان شماره ۹ پلان شماره ۱۰
پلان شماره ۱۱ پلان شماره ۱۲ پلان شماره ۱۳ پلان شماره ۱۴

 

 ضوابط ساختمانی و شهرسازی ( طرح تفصیلی شهر زاهدان

 

مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری در خصوص املاک

 

قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت بر آنها

 

ضوابط شهرسازی

 

 


  

سازه های بتن مسلح ۱

 

 

 سرفصل بتن ۱

 جدول میلگرد

 نمودار ظرفیت خمشی تیرها- نسبت آرماتور

 بازی با بار زنده

لینک دوم

 هندبوک طراحی بتن مسلح

 جدول میلگرد و نمودار ظرفیت خمشی

 تمرین سری اول بتن۱

 تمرین سری دوم بتن۱

  تمرین سری سوم بتن۱

  تمرین سری چهارم بتن۱

  تمرین سری پنجم بتن۱

  تمرین سری ششم بتن۱

  تمرین سری هفتم بتن۱

نمونه سوال میان ترم بتن۱

نمونه سوال میان ترم بتن۱

 نمونه سوال میان ترم بتن۱

 

 

 کتاب طراحی بتن مسلح نیلسون قسمت اول

  کتاب طراحی بتن مسلح نیلسون قسمت دوم

  کتاب طراحی بتن مسلح نیلسون قسمت سوم

  کتاب طراحی بتن مسلح نیلسون قسمت چهارم

 

 

 

 

 سازه های بتن مسلح ۲

 

 نمودارهای اندرکنش بارمحوری- خمش ستونها

 نرم افزار رسم دیاگرام اندرکنش ستونها

 مثال طراحی دال

 مهار و وصله آرماتورها

 تمرین بتن۱

 فلوچارت آنالیز و طراحی تیرهای بتن مسلح

 فلوچارت آنالیز و طراحی ستونهای بتن مسلح

  فلوچارت آنالیز و طراحی پی های بتن مسلح

 ضوابط شکل پذیری سازه های بتنی

 جدول ضرایب طراحی دالهای دو طرفه و ستونهای لاغر

 تمرینات بخش مهار آرماتور

 هندبوک بتن

 تمرینات بخش ضرایب لنگر

 تحلیل قابهای خمشی يک دهانه يک طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تکنولوژی عالی بتن و سازه های بتن مسلح پيشرفته

 

 

 تکنولوژی بتن پيشرفته

 مقاوم سازی ساختمانهای بتن مسلح توسط FRP

ACI ۴۴۰۲r-۰۸

 آزمایشات تکمیلی بتن

 طرح اختلاط بتن به روش ملی ۱

 طرح اختلاط بتن به روش ملی ۲

 تستهای درجای بتن

 کتاب تکنولوژی بتن به قلم

دکتر مستوفی نژاد

 آزمایشگاه تکنولوژی بتن ۱

  آزمایشگاه تکنولوژی بتن ۲

 شکل پذیری سازه های بتن مسلح ویژه مناطق زلزله خیز

 طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح

 مجموعه سوال و جوابهای تکنولوژی بتن ( منتشر شده در مجله انجمن بتن ایران)

 آنالیز سازه های بتن مسلح ( مکانیک شکست)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل ماتریسی سازه ها و روش اجزا محدود

 

 

 تحلیل ماتریسی سازه ها

 روش سختی جهت خرپاهای دوبعدی

 روش سختی جهت قابهای دو بعدی

 Matlab Guide for FEM

 کتاب اجزا محدود لوگان

 Ansys and FEM

 روش اجزا محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابها و مقالات

 

 آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوم

 آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

 مقاله اثر محصورشدگی بتن در ارتقای ظرفیت لرزه ای سازه های بتن مسلح به قلم دکتر تسنیمی

 مقاله بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح به قلم دکتر تسنیمی

 آیین نامه بتن آمريکا ویرایش ۲۰۰۵

ACI ۳۱۸-۰۵

بتن پیش تنیده

 اشکالات اجرایی ساختمانهای بتنی

 هندبوک روشهای عددی در بتن

 تیرهای عمیق بتن مسلح

 مدلسازی سازه ها و تکنیک های آزمایشگاهی قسمت اول

  مدلسازی سازه ها و تکنیک های آزمایشگاهی قسمت دوم

  مدلسازی سازه ها و تکنیک های آزمایشگاهی قسمت سوم

  مدلسازی سازه ها و تکنیک های آزمایشگاهی قسمت چهارم

 مجموعه مقالات اولین کارکاه تخصصی بتن خود تراکم

 نانو تکنولوژی و بتن

 مثالهای طراحی سازه های بتنی به روش خرپایی

 نشریه ۵۵

 اثر اندازه در تیرهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با FRP

 سازه های بتن مسلح

 طراحی در برابر برش

 آنالیز حساسیت تیرهای بتن مسلح

 تیرهای بتن مسلح مقاومت بالا تحت خمش ( مطالعه آزمایشگاهی)

 بررسی اثر اندازه در تیرهای بتن مسلح تحت برش ( باژانت)

 آنالیز تیرهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با FRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشريات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور

 

 

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه- نشریه ۳۲۷ آیین نامه بتن ایران- نشریه شماره ۱۲۰ آیین نامه بارگذاری پلها- نشریه ۱۳۹
واژه نامه نظام فنی و اجرایی - نشریه ۲۹۷ آیین نامه طرح و محاسبه پلهای بتن آرمه- نشریه ۳۸۹ دستورالعمل طراحی و اجرای سقفهای تیرچه بلوک- نشریه ۵۴۳
آیین نامه سازه های بتنی حجیم- نشریه ۳۴۴ دستورالعمل بهسازی لرزه ای- نشریه ۳۶۰ راهنماي روشها و شيوه هاي بهسازي  لرزه اي ساختمانهاي موجود- نشریه ۵۲۴ نسخه کامل
راهنماي روشها و شيوه هاي بهسازي  لرزه اي ساختمانهاي موجود- نشریه ۵۲۴ قسمت اول راهنماي روشها و شيوه هاي بهسازي  لرزه اي ساختمانهاي موجود- نشریه ۵۲۴ قسمت دوم راهنماي روشها و شيوه هاي بهسازي  لرزه اي ساختمانهاي موجود- نشریه ۵۲۴ قسمت سوم
راهنمای طراحی و اجرای بهسازی سازه های بتنی با FRP- نشریه ۳۴۵ Concrete Code of Iran (CCI ۲۰۰۴)  ارزیابی لرزه ای سریع ساختمانهای موجود- نشریه ۳۶۴

 

 

 


 

 

مقررات ملی ساختمان

مبحث اول مبحث دوم- نظامات اداری مبحث سوم- حریق مبحث چهارم- الزامات عمومی ساختمان
مبجث پنجم- مصالح مبحث ششم- بارگذاری مبحث هفتم- پی سازی مبحث هشتم- سازه های بنایی
مبحث نهم- ویرایش ۹۲ مبحث دهم- فولادی مبحث یازدهم- صنعتی

مبحث دوازدهم- ایمنی

مبحث سیزدهم- برقی مبحث چهاردهم- تهویه مبحث پانزدهم- آسانسور مبحث شانزدهم- بهداشتی
مبحث هفدهم- گاز مبحث هیجدهم- عایق بندی مبحث نوزدهم- صرفه جویی انرژی مبحث بیستم- علایم و تابلوها

 

 فرم داوری پروپزال کارشناسی ارشد  doc      pdf

 

 

برخی از سایتهای مفید و مورد نياز

سامانه تامین مدارک علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک
پورتال سازمان ملی استاندارد ایران
فناوریهای نوین و سیستم های مورد تاييد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ( قوانین و مقررات)
سازمان مدیریت و برنامه ریزی- نظام فنی و اجرایی کشور

 

 

 

Example of a basic HTML link

 

عناوین پژوهشی پیشنهادی 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی