کارشناسان گروه مهندسی عمران

 

نام و نام خانوادگی:

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیکی:

مسعود داودی نژاد

کارشناسی ارشد - مهندسی عمران

m-davoudinezhad_at_araku_dot_ac_dot_ir

 
   

 

 

نام و نام خانوادگی:

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیکی:

هادی حمزه لویان

کارشناسی - مهندسی عمران

hhmzlu_at_gmail_dot_com

 

شماره تلفن جهت تماس مستقیم با کارشناس گروه مهندسی عمران : ۳۲۶۲۵۳۰۰-۰۸۶
از بخش "تماس با ما" نیز می توانید در صورت نیاز سوالات خود را مطرح نمایید.

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران