گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک، در سال ۱۳۸۰ در رشته کارشناسی مهندسی عمران گرایش عمران شروع به فعالیت نمود. همچنین با هدف توسعه تحصیلات تکمیلی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ به ترتیب در گرایشهای خاک و پی، سازه و زلزله  آغاز به کار نمود. در حال حاضر مدیر گروه مهندسی عمران جناب آقای دکتر محمد رضا وصالی می باشند.

شماره تماس مستقیم دفتر مدیر گروه مهندسی عمران  ۳۲۶۲۵۳۰۰-۰۸۶ می باشد.

مدیریت گروه مهندسی عمران

دکتر محمد رضا وصالی ناصح

 

مديران گروه پيشين

رديف نام و نام خانوادگی           تاريخ شروع تاريخ اتمام
۱      
۲ دکتر علی سنایی راد    
۳ دکتر سعید مقیمی    
۴ دکتر علیرضا آذربخت ۸۷/۰۷/۰۱ ۸۹/۰۷/۲۷
۵ دکتر سید حمید هاشمی ۸۹/۰۷/۲۷ ۹۳/۰۹/۰۲
۶ دکتر سید مهدی موسوی ۹۳/۰۹/۰۲ ۹۵/۱۰/۱۸

 

وظایف و اختیارات مدیر گروه مهندسی عمران

۱- ابلاغ برنامه‌هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات علمي اعم از آموزشي (نظري ـ عملي)، پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛
۲- تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس هر نيم سال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس  دانشكده؛
۳- تجديدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات علمي و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط؛
۴- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا؛
۵- ابلاغ بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مصوبات ابلاغي از سوي رييس دانشكده به اعضاي گروه؛
۶- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رييس دانشكده؛
۷- انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به رييس دانشكده؛
۸- پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه‌هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده؛
۹- ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رييس دانشكده.

وظایف و اختیارات گروه مهندسی عمران

۱- هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط؛
۲- تنظيم برنامه‌هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است؛
۳- نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهارنظر در مورد متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه‌ها و سرفصلهاي مصوب؛
۴- اظهارنظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه؛
۵- اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين كمبود واحدهاي درسي آنان؛
۶- بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده ؛
۷- اظهارنظر درباره مأموريت‌هاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده ؛
۸- پيش‌بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص و پيشنهاد به رئيس دانشكده براي ارجاع به مراجع ذيربط؛
۹- ارزيابي سالانه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي ـ پژوهشي؛
۱۰ - برنامه‌ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه‌ريزي تفويض كرده است؛
۱۱- بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سرفصلها و تجديدنظر در عنوان درسها (از حيث اصلي يا اختياري بودن) و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي پيشنهاد و تصويب در شوراي عالي برنامه‌ريزي؛

 

 

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران