دکتر علی سنایی راد

بیوگرافی علمی  - برنامه هفتگی

 

نام و نام خانوادگی : علی سنایی راد
مدرک تحصیلی : دکتری - عمران - ژئوتکنیک
پست الکترونیکی : a-sanaeirad_at_araku_dot_ac_dot_ir
تلفن تماس : ۰۹۱۸۳۶۱۴۷۰۸

 

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران