دکتر علی مهدوی

 

بیوگرافی علمی - برنامه هفتگی

نام و نام خانوادگی :

علی مهدوی

مدرک تحصیلی : دکتری عمران - آب
پست الکترونیکی : a-mahdavi_at_araku_dot_ac_dot_ir
تلفن تماس : ۰۸۶-۳۲۶۲۵۳۲۴
   
 

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران