دکتر علیرضا آذربخت

 
نام و نام خانوادگی : علیرضا آذربخت
مدرک تحصیلی : دکتری عمران - زلزله
پست الکترونیکی : a-azarbakht_at_araku_dot_ac_dot_ir
تلفن تماس : ۰۸۶-۳۲۶۲۵۳۲۰
صفحه شخصی : http://www.alireza.azarbakht.info
   

 

 

 

 

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران