کلاس مقاومت مصالح

ساعت تشکیل کلاس مقاومت مصالح :

  • شنبه مورخ ۹۴/۲/۱۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰ 
  • یک شنبه مورخ ۹۴/۲/۲۰ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  • یک شنبه مورخ ۹۴/۲/۲۷ از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران