کاهش رتبه کارشناسی ارشد

دانشجوياني كه در معدل كارشناسي در رشته-ورودي خود رتبه ۱ را كسب نموده اند مي توانند در كنكور كارشناسي ارشد با استفاده نمودن از يك ضريب كاهشي، رتبه ي خود را به شدت كاهش دهند. متقاضيان مي بايست با حضور و تكميل فرم مربوطه در دفتر استعداد درخشان، استفاده ي خود از اين شرايط را اعلام نمايند. رتبه هاي ۱ در ورودي هاي ۹۱۲ ، ۹۲۱ و ۹۲۲ (در صورت مجاز شدن در كنكور كارشناسي ارشد) در صورت تمايل، با تكميل فرم زیر حداكثر تا ۱۰ تيرماه آن را تحويل دفتر استعداد درخشان نمايند.

فرم کاهش رتبه

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران