پروژه تخصصی - مهم

دانشجویانی که درس پروژه تخصصی را اخذ نموده اند طبق بند های ذیل برای انجام پروژه و ثبت نهایی نمره مهلت خواهند داشت. در صورت عدم اتمام پروژه در زمان مقرر، نمره صفر منظور می گردد و دانشجو در صورت تمایل پروژه را در نیمسال بعد مجددا اخذ و در پایان همان نیمسال ارائه می نماید:

۱- اگر نیمسال اول (مهر ماه) درس را اخذ کرده اند و تا ۱۵ اسفند موفق به گذراندن واحد نمی شوند باید در نیمسال دوم ادامه پروژه صفر واحدی را اخذ نمایند. در صورت انتخاب ادامه پروژه تا ۳۱ تیر ماه سال بعد برای انجام پروژه مهلت خواهند داشت.

۲- اگر نیمسال دوم  (بهمن ماه) درس را اخذ نمایند باید تا ۳۱ شهریور سال بعد نمره درس را ثبت نمایند.

۳- اگر در نیمسال آخر تحصیل با احتساب درس پروژه کمتر از حداقل آیین نامه واحد داشته باشد، حداکثر مهلت اتمام پروژه پایان همان نیمسال خواهد بود.

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران