پروژه تخصصی

روند انجام پروژه تخصصی در نیمسال جاری ۹۴۱ بدین شرح است:

۱- دریافت و چاپ فرم پروژه از همین سایت ، منوی امکانات - فرمها

۲- مراجعه به یکی از اعضای هیات علمی گروه و اخذ امضای ایشان روی فرم پروژه

۳- تحویل فرم تا مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ به کارشناس گروه

۴- تکمیل پروژه و آمادگی جهت دفاع در هفته بعد از امتحانات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ با حضور استاد راهنما و یکی از اعضای هیات علمی با نظر مدیر گروه

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران