پروژه بتن

با سلام

بدينوسیله تاريخ  تحویل پروژه بتن بصورت زير به اطلاع دانشجویان محترم این درس رسانده می شود. لازم به ذکر است غیر از دو تاریخ زير هيچ امکان دیگری برای تحویل پروژه مقدور نخواهد بود. لطفا دقت داشته باشید که با توجه به عدم امکان تصحیح پروژه پس از تحویل، کلیه موارد مورد نظر در صورت پروژه ( محتویات دفترچه محاسبات) بصورت دقیق رعایت شده باشد.

۱- دانشجویانی که در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند و يا به هر دلیل ديگر تقاضای ثبت نمره خویش را دارند حداکثر باید تا روز دوشنبه ۱۷/۴/۹۲ پروژه خويش را به همراه CD آن به دفتر گروه تحویل نمایند.

۲- دانشجویانی که تا تاریخ فوق موفق به ارائه پروژه خويش نشوند و نياز به زمان بیشتری جهت تکمیل آن داشته باشند، می توانند پروژه خويش را حداکثر تا روز دوشنبه ۱۸/۶/۹۲ به همراه CD به دفتر گروه تحويل نمايند.

تذکر:

حدود يک هفته پس از تحویل پروژه، تعدادی از دانشجویان برای دفاع از پروژه دعوت خواهند شد که لازم است شماره تماس معتبری از دانشجو در صفحه نخست درج شده باشد.

خواهشمندم با توجه به صرفه جویی در میزان کاغذ مصرفی، پروژه خویش را بصورت پشت و رو آماده نموده و از گرفتن پرینت های فله ای و بی هدف جدا خودداری فرمایید. 

                                                         با تشکر فراوان و آرزوی توفیق روز افزون- سید حمید هاشمی

 

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران