پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس داخلی به دانشجویان کارشناسی

براساس مصوبه جلسه شوراي پژوهشي(۴۴۲) مورخ ۹۶/۹/۲۰ مقرر گرديد دانشجويان مقطع كارشناسي نيز همچون دانشجويان ارشد مي­توانند هزينه هاي ثبت نام در همايش و بليط رفت و برگشت با وسايل حمل و نقل عمومي را دريافت نمايند. در اين خصوص توجه به نكات زير ضروري است:

- اين حمايت تنها از دانشجويان روزانه صورت مي گيرد
- اين حمايت تنها از يك نفر كه ميتواند نفر اول مقاله و يا نويسنده مسئول باشدكه در همايش شركت نموده و گواهي شركت در همايش را دارد صورت مي گيرد
- اين حمايت تنها همايش هاي معتبري را در مي گيرد كه مورد تاييد وزارت علوم باشند و توسط يك انجمن علمي معتبر برگزار شده باشند.
 
- حداكثر هزينه پرداختي براي اين دانشجويان ۲۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران