نمرات پایانی درس اصول مهندسی زلزله و باد

دانشجویان محترم درس اصول مهندسی زلزله و باد که درخواست بررسی مجدد برگه های امتحانی خود را دارند، روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ به دانشکده فنی - مهندسی مراجعه کنند. 

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران