مهندسی زلزله و باد

کلاس مهندسی زلزله و باد روز سه شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۱۰ تشکيل نميگردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران