مجموعه قوانین و مقررات آموزشی

جهت اطلاع از قوانین آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. مطالعه آن به دانشجویان محترم پیشنهاد می گردد. ضمنا شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی نیز از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

مجموعه قوانین آموزشی

شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران