متقاضيان انجام دوره كارآموزي

مراحل انجام کارآموزی در تابستان ۹۲ :

۱- هماهنگی اولیه با محل کارآموزی

۲- مراجعه به صفحه "دانشگاه اراک - گروه مهندسی عمران" منوی "امکانات - فرمها"

۳- دریافت و چاپ فرمهای شماره ۱ و ۲ کارآموزی و فرم ارزیابی کارآموزی

۴- پرکردن قسمت اول هردو فرم کارآموزی تا امضای دانشجو

۵- مراجعه به دفتر گروه برای تعیین استاد راهنمای کارآموزی و تحویل فرمها به دفتر گروه جهت اخذ معرفینامه از دفتر ارتباط با صنعت حداکثر تا ۵ خردادماه

۶- اخذ معرفینامه از دفتر گروه  و مراجعه به محل کارآموزی از ۲۰ خردادماه تا ۱۰ تیرماه

۷- تکمیل و مهر و امضای فرم ارزیابی کارآموزی (بخش مربوط به محل کارآموزی تا ابتدای بخش دانشکده) توسط مدیر مربوطه در محل کارآموزی

۸- اخذ امضای استاد راهنما روی فرم ارزیابی کارآموزی

۹- تحویل فرم ارزیابی کارآموزی به دفتر گروه حداکثر تا ۱ مهرماه

 

لازم به ذکر است که زمانهای تعیین شده قابل تمدید نمی باشد.
 

همچنین دانشجويان متقاضي دوره كارآموزي در صنايع مختلف كشور مي توانند جهت جايابي به سامانه http://karamouzi.irost.org  مراجعه نمايند.

 

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران