قابل توجه دانشجویان درس مهندسی محیط زیست

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس درس مهندسی محیط زیست در روز شنبه ۷/۱۲ تشکیل

نمی گردد.

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران