قابل توجه دانشجویان درس آلودگی هوا نیمسال 922

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم درس آلودگی هوا نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲ می رساند، علیرغم پيگيريهای انجام شده، موضوع تغییر نمرات در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب نرسیده و نمرات ثبت شده قبلی، قطعی و غیر قابل تغییر می باشد. دانشجویان محترم باید بر مبنای نمرات ثبت شده، نسبت به انتخاب واحد نیمسال ۹۳۱ اقدام نمایند. دانشجویانی که دارای شرایط لازم برای اخذ درس بصورت معرفی به استاد هستند در اسرع وقت به کارشناس محترم گروه مراجعه نمایند.

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران