قابل توجه دانشجويان تحليل سازه 2

کوييز درس تحليل ۲ در روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۱/۹۵ ساعت ۸ صبح در کلاس ۳۰۲ برگزار ميگردد. اين کوييز صرفا از مبحث خط تاثير مي باشد.

با آرزوی توفيق

آذربخت

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران