فایلهای درس انرژی و توسعه پایدار

با سلام

فایلهای درس انرژی و توسعه پایدار به ترتیب زیر قابل دریافت هستند.

رمز همگی فایلها توسط استاد در کلاس گفته شده است:

انرژی

انرژی۱

انرژی۲

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران