شرایط گرفتن ترم تابستانی در دانشگاههای دیگر

• دانشجويان در ميهماني نيمسال تابستان فقط مجاز به انتخاب واحدهاي دروس عمومي و دروس پايه ميباشند.
• سقف واحدهای نیمسال تابستان ۶ واحد می باشد
مراحل:
۱- به سایت دانشگاه مورد نظر مراجعه و از  ارائه شدن دروس مورد نظرتان مطمئن شوید
۲- به سرکار خانم رستم پور (آموزش کل دانشگاه واقع در سایت مرکزی) مراجعه و فرم میهمانی تابستان را دریافت نمایید
۳- جهت اخذ امضا به دفتر گروه مراجعه کنید

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران