دروس الزامی ورودی 1392 به بعد

یادآوری - کلیه دانشجویان ورودی مهر ۱۳۹۲ به بعد لازم است ۲۲ واحد عمومی و همچنین دروس مهندسی آب و فاضلاب و پروژه، بناهای آبی و مقررات ملی ساختمان را بگذرانند. ضمنا این سه درس جزء مجموعه دروس تخصصی اختیاری محسوب می گردد و جمع اختیاری با احتساب آنها باید ۳۱ واحد باشد.

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران