مهلت دفاع کارشناسی ارشد

دانشجويان كارشناسي ارشد نیمسال پنجم حداكثر تا ۱۵ بهمن ماه ۹۵ ميتوانند از پايان نامه خود دفاع نمايند در غير اينصورت بايد با پرداخت جريمه و كسب مجوز از كميسيون موارد خاص در نيمسال ششم ثبت نام نمايند.

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران