حذف اجبار اخذ دروس

با سلام

بنابر درخواست دانشجویان و تصمیم گروه؛ اجبار اخذ دو درس "بناهای آبی" و "مهندسی آب و فاضلاب و پروژه" برداشته شد.

لذا این دو درس مانند سایر دروس اختیاری در صورت ارائه، قابل اخذ و مجموع اختیاری باید ۳۱ واحد گردد.

ضمنا درس مقررات ملی ساختمان همچنان اجباری و در مجموع دروس اختیاری محاسبه خواهد شد.

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران