تقویم آموزشی نیمسال اول 98-1397

با سلام

ضمن تبریک پیشاپیش شروع سال تحصیلی جدید

تقویم آموزشی ترم ۳۹۷۱ از اینجا قابل دریافت است

به تاریخ های انتخاب واحد و ... از جمله ارزشیابی توجه نمایید.

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران