تحویل پروژه فولاد

دانشجویانی که در ترم دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴ درس پروژه فولاد اخذ نموده و تاکنون پروژه را تحویل نداده اند، لازم است حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ ، پروژه تکمیل شده خود را به کارشناس گروه (آقای مهندس حمزه لویان) تحویل دهند. بدیهی است عدم تحویل پروژه تا تاریخ مذکور به منزله صرف نظر از نمره پایانی این درس خواهد بود.

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران