برنامه پیشنهادی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 92 به بعد

با سلام

بدینوسیله برنامه پیشنهادی گروه مهندسی عمران جهت دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۹۲ به بعد، حضور دانشجویان محترم تقدیم می گردد. لازم به توضیح است دروس اختیاری ارائه شده ممکن است با توجه به نظر شورای گروه در ترمهای مختلف تغییر نماید. دانشجویان مجترم می توانند فایل برنامه پیشنهادی را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

برنامه پیشنهادی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۹۲ به بعد

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران