اطلاعيه ارزشيابي تدريس

به اطلاع كليه دانشجويان مي‌رساند ارزشيابي كيفيت تدريس دروس نيم‌سال دوم در بازه زماني
شنبه ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ تا پنج‌شنبه ۱۷/۰۳/۱۳۹۷
در سيستم گلستان انجام مي‌شود و دانشجويان همه مقاطع تحصيلي ملزم به انجام ارزشيابي در تاريخ‌هاي فوق مي‌باشند.
 يادآور مي‌شود مشاهده نمرات آزمون‌هاي پايان نيم‌سال منوط به تكميل فرم‌هاي ارزشيابي است.
دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه
 

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران