آیین نامه امتحانات

آیین نامه امتحانات ابلاغی از طرف آموزش کل دانشگاه، از اینجا قابل دسترس می باشد.

دانشجویان لازم است با رعایت این آیین نامه در امتحانات نیمسال ۹۶۲ شرکت نمایند.

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران