آز روسازی

دانشجویان درس آز روسازی (آقایان) جهت بازدید از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مرکزی روز دوشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۱ ساعت ۱۱:۳۰ در محل ایستگاه اتوبوس سردشت حضور یابند.

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران