آخرین مهلت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می رساند با توجه به تصميم شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، آخرین تاریخ جهت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه، روز چهارشنبه ۷/۱۰ می باشد. با توجه به مراحل تعیین داور و همچنین حداقل فرصت ده روزه جهت مطالعه پایان نامه توسط داوران محترم، دانشجویانی که پایان نامه تکمیل شده و فرم اجازه دفاع (که به تایید استاد محترم راهنما و مشاور رسیده باشد) را حداکثر تا روز دوشنبه ۶/۲۴ به گروه تحویل نمایند، می توانند از پایان نامه خویش دفاع نموده و نیازی به انتخاب واحد نیمسال ۹۳۱ ندارند.

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران