نمرات استاتیک

برای مشاهده نمرات درس استاتیک اینجا کلیک فرمایید.

نمرات پایانی درس اصول مهندسی زلزله و باد

دانشجویان محترم درس اصول مهندسی زلزله و باد که درخواست بررسی مجدد برگه های امتحانی خود را دارند، روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ به دانشکده فنی - مهندسی مراجعه کنند. 

مهندسی آبفا

زمان تحویل پروژه مهندسی آبفا روز چهارشنبه ۹ تیر از ساعت ۱۲ الی ۱۴:۳۰ اتاق دکتر وصالی می باشد.

پروژه راهسازی

آخرین مهلت تحویل پروژه راه روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۹۵ می باشد

درس روشهای اجرا گروه 2

دانشجویانی که درس روشهای اجرا گروه ۲  (مهندس داودی نژاد) را دارند، جزوه و فایل مربوط به درس را از انتشارات دانشکده دریافت نمایند.

موضوعات امتحان شامل سقف کوبیاکس و یوبوت، سیستم های سازه ای lsf  و icf ، روش نیلینگ و سرکوبی در سازه نگهبان می باشد.

نمرات میان ترم درس اصول مهندسی زلزله و باد

به اطلاع دانشجویان محترم درس اصول مهندسی زلزله و باد می‏ رساند، نمرات امتحان میان ترم مطابق فایل پیوست گزارش می شود. برای دریافت فایل نمرات کلیک کنید.

کارآموزی تابستان 95

روند انجام کارآموزی در تابستان ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

۱- دانشجو تا پایان نیمسال ۹۴۱ حداقل ۷۰ واحد گذرانده باشد.

۲- هماهنگی با محل کارآموزی مانند یکی از ادارات یا شرکتهای دولتی، شرکتهای خصوصی یا پیمانکاری و دفاتر مهندسی

۳- دریافت و چاپ سه فرم تقاضا، ارزیابی و اتمام کارآموزی از صفحه گروه منوی امکانات - فرمها

۴- پر کردن بخش اول فرم تقاضای کارآموزی تا امضای دانشجو

۵- مراجعه به کارشناس گروه و تحویل فرم حداکثر تا ۲۵ خرداد

۶- مراجعه مجدد به کارشناس گروه بعد از دو هفته جهت دریافت معرفینامه و شروع کارآموزی

۷- پر کردن فرم ارزیابی کارآموزی توسط سرپرست کارآموز و مسئول مربوطه در محل کارآموزی

۸- تهیه گزارش کارآموزی مطابق با نظر استاد کارآموزی

۹- پر کردن فرم اتمام کارآموزی تا امضاء دانشجو و مراجعه به استاد کارآموزی حداکثر تا ۵ مهر ۹۵ . ضمنا همراه داشتن گزارش و فرم ارزیابی کارآموزی در زمان مراجعه به استاد الزامی است.

۱۰- تحویل فرم اتمام با امضاء استاد کارآموزی به کارشناس گروه حداکثر تا ۱۱ مهر ۹۵
 لازم به ذکر است این فرم در دفتر گروه بایگانی و در زمان فارغ التحصیلی ضمیمه پرونده دانشجو می گردد. لذا نیازی به پیگیری نمی باشد.

نقشه برداری

مهلت تحویل پروژه درس نقشه برداری حداکثر تا ۳ خرداد ۹۵ می باشد.