اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان درس پروژه بتن

دانشجویان لازم است صورت پروژه خود را از [ این قسمت ] دریافت نموده و پس از تهیه یک نسخه پرینت در روز یکشنبه ۱-۱۲-۹۵ (جهت تکمیل موارد مندرج در آن) به همراه داشته باشند.

سمینار و روش تحقیق

مهلت تحویل پروژه درس سمینار و روش تحقیق کارشناسی ارشد تا تاریخ ۱۵ اسفند ۹۵ می باشد.

زبان تخصصی

دانشجویان درس زبان تخصصی آقای دکتر آذربخت جهت دریافت جزوه درس تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۲۰ بهمن ۹۵  به انتشارات دانشکده مراجعه نمایید.

پروژه تخصصی

روند اخذ پروژه تخصصی کارشناسی:
۱- این درس از جمله دروس اختیاری می باشد
۲- دانلود و چاپ فرم پروژه از سایت گروه منوی امکانات - فرمها به نشانی
http://cvl.araku.ac.ir/page/forms-۱.html
۳- مراجعه به یکی از اعضای هیات علمی گروه و تکمیل کامل فرم تا امضای استاد
۴- تحویل فرم تکمیل شده به کارشناس گروه تا تاریخ ۲۴ بهمن ۹۵
۵- مراجعه به صفحه شخصی در سایت گلستان و کنترل اخذ شدن درس در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۵

پروژه راه

آخرين مهلت تحويل پروژه راهسازي يكشنبه ١٧ بهمن ٩٥ ميباشد.

ريز نمرات درس اصول مهندسی زلزله و باد

قابل توجه دانشجويان درس اصول مهندسی زلزله و باد

ريز نمرات بشرح ذيل است. لطفا در صورت نياز به تجديدنظر، درخواست خود را در سيستم گلستان ثبت نموده و يا به ايميل ذيل ارسال فرماييد.

a-azarbakht_at_araku_dot_ac_dot_irريز نمرات درس زلزله و باد
رديف نام زلزله ميان(۴) زلزله پايان(۶) باد ميان(۶) باد پايان(۴) ارفاق نمره نهايي
۱ محسن حيدری ۳ ۳ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۲ محمدرضا اسماعيلی ۳.۲۵ ۳ ۳.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۳.۸
۳ امين شيعه نژاد ۳.۷۵ ۴.۲۵ ۴.۵ ۳.۲۵ ۰.۵۰ ۱۶.۳
۴ سپهر اطمينان راد ۳.۲۵ ۳.۲۵ ۴ ۳ ۰.۵۰ ۱۴.۰
۵ ماهاندخت مشهدی ۳.۵ ۳.۷۵ ۴.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۵.۳
۶ سوگل سماعی ۳.۵ ۳.۷۵ ۶ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۷.۳
۷ غزاله اکبری ۳.۵ ۴.۲۵ ۳.۵ ۲.۵ ۰.۵۰ ۱۴.۳
۸ محمدرضا داودآبادی فراهانی ۳.۲۵ ۵ ۳.۵ ۳.۲۵ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۹ مجيد يعقوبشاهی ۲.۷۵ ۴.۵ ۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۶.۳
۱۰ کوثر معصومی ۲ ۲ ۲ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۰.۳
۱۱ سارا سليمانی ۳.۲۵ ۳.۵ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۶.۳
۱۲ پرنيان احمدی ۳.۲۵ ۲ ۵.۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۵.۰
۱۳ معصومه بخشی ۲.۷۵ ۲.۵ ۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۴.۵
۱۴ فائزه چهريان ۳.۵ ۳.۵ ۳.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۴.۵
۱۵ نيلوفر نشاط فر ۲.۵ ۲.۲۵ ۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۴.۰
۱۶ فاطمه اکبری ۳.۲۵ ۳.۷۵ ۵.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۷.۰
۱۷ مژده همتی ۳ ۲.۵ ۵.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۱۸ عرفان اميريان راد ۳.۷۵ ۳.۲۵ ۵.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۶.۰
۱۹ محمد مددی ۳.۵ ۴.۷۵ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۷.۸
۲۰ نيلوفر جمشيدی ۳.۲۵ ۲.۷۵ ۵.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۶.۰
۲۱ نفيسه کارخانه ۳.۵ ۳.۲۵ ۵.۵ ۳.۲۵ ۰.۵۰ ۱۶.۰
۲۲ ناديا قهرمانی ۳.۵ ۲ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۵.۰
۲۳ نسترن قاسمی ۳.۲۵ ۴.۵ ۴.۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۶.۵
۲۴ زهرا سرلک ۳.۵ ۴.۷۵ ۳.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۵.۳
۲۵ سارا غيبی ۳.۵ ۴.۲۵ ۲.۵ ۴ ۰.۵۰ ۱۴.۸
۲۶ فاطمه عليزاده ۳.۲۵ ۳ ۵ ۳.۷۵ ۰.۵۰ ۱۵.۵
۲۷ ريحانه عزيزمحمدی ۳.۵ ۳.۵ ۵.۵ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۶.۵
۲۸ محمد طاهری ۳ ۴.۲۵ ۴.۵ ۳ ۰.۵۰ ۱۵.۳
۲۹ احمد جيريایی ۳.۲۵ ۲.۷۵ ۳ ۳.۵ ۰.۵۰ ۱۳.۰
 
ادامه مطلب...

اعلام ريز نمرات درس تحليل سازه 1

قابل توجه دانشجويان درس تحليل سازه ۱

ريز نمرات بشرح ذيل است. لطفا در صورت نياز به تجديدنظر، درخواست خود را در سيستم گلستان ثبت نموده و يا به ايميل ذيل ارسال فرماييد.

a-azarbakht_at_araku_dot_ac_dot_ir
رديف نام کوييز ۱ (از ۲) کوييز ۲ (از ۲) کوييز ۳ (از ۵) پايان ترم (از ۱۱) نمره نهايي
۱ سيد حسين طباطبايي فر ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۵ ۷.۵ ۱۲.۰
۲ عادله فراهانی ۱ ۲ ۳.۵ ۸.۵ ۱۵.۰
۳ امين حبيبي ۰.۷۵ ۱ ۱ ۶ ۸.۸
۴ پرستو مددی ۰.۷۵ ۲ ۳ ۹ ۱۴.۸
۵ سياوش حائری ۱.۲۵ ۰.۷۵ ۱ ۶ ۹.۰
۶ شهاب چراغی ۱.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۵ ۷.۲۵ ۱۰.۸
۷ عارفه حبيبي ۰.۲۵ ۰.۵ ۱.۲۵ ۵.۷۵ ۷.۸
۸ سيد مصطفی موسوی ۱ ۰.۵ ۲.۵ ۸ ۱۲.۰
۹ سعيد ملکی ۱.۲۵ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۰.۸
۱۰ سيد فرهنگ سجادی فر ۱ ۱.۵ ۰.۵ ۳.۷۵ ۶.۸
۱۱ احسان بهلولی ۱.۵ ۰.۷۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۳.۳
۱۲ محمد حسين کريميان ۱ ۰.۷۵ ۱.۷۵ ۳.۵ ۷.۰
۱۳ بهزاد جليلي ۱.۵ ۰.۵ ۲ ۸ ۱۲.۰
۱۴ مصطفی منصوری ۱.۵ ۲ ۲.۲۵ ۱۱ ۱۶.۸
۱۵ حميدرضا هفته خانک ۱ ۰.۵ ۲.۲۵ ۸ ۱۱.۸
۱۶ محمد حسين نجفی ۱.۵ ۱ ۳.۷۵ ۸.۵ ۱۴.۸
۱۷ علي ياوری ۱.۵ ۱.۷۵ ۲ ۹.۵ ۱۴.۸
۱۸ حسين سوسن آبادی ۰.۵ ۲ ۴ ۹ ۱۵.۵
۱۹ زهرا جوادی ۱ ۰.۵ ۲.۵ ۶.۵ ۱۰.۵
۲۰ زهرا محسن زاده ۰.۵ ۰.۷۵ ۳.۵ ۷ ۱۱.۸
۲۱ الهام داود آبادی ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۲.۲۵ ۸ ۱۱.۸
۲۲ آزاده آجرلو ۱.۵ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۹ ۱۴.۰
۲۳ مهتاب حسين خانی ۱.۵ ۰.۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۳.۰
۲۴ محمد احدی آق قلعه ۱.۵ ۱.۵ ۱.۵ ۹ ۱۳.۵
۲۵ اميرحسين سماعی ۰.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۷۵ ۳.۵ ۶.۳
۲۶ نسيم نوری ۱ ۱.۵ ۲.۵ ۵.۷۵ ۱۰.۸
۲۷ رضا سوسن آبادی ۱.۲۵ ۱.۲۵ ۳.۵ ۸.۵ ۱۴.۵
۲۸ فاطمه اشتری ۱.۵ ۱.۷۵ ۲.۵ ۸ ۱۳.۸
۲۹ مهدی شمسی ۱.۵ ۰.۲۵ ۲.۵ ۸.۵ ۱۲.۸
۳۰ مينا جنيدی ۱ ۲ ۳.۲۵ ۹.۷۵ ۱۶.۰
 
ادامه مطلب...

یاد آوری - تغییر مشخصات ثابت دروس

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران ورودی مهر ۱۳۹۲ به بعد می رساند درسهای:

۱- مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

۲- مقررات ملی ساختمان

۳- بناهای آبی

از این ورودی اجباری بوده و در زمان فارغ التحصیلی لازم است دروس مذکور گذرانده شده باشد.

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران