اخبار و اطلاعیه ها

پروژه راهسازی

كلاس پروژه راهسازی (كليه گروهها) روز يكشنبه ساعت ١٢:٣٠ در محل كلاس تشكيل ميشود.

کاربرد کامپیوتر

کلاس جبرانی درس کاربرد کامپیوتر روز شنبه ۲۰ آذر ۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ در کلاس ۱۱۰ برگزار می گردد.

پروژه راه

كلاس پروژه راهسازي (كليه گروهها) روز يكشنبه ساعت ١٢:٣٠ در محل كلاس تشكيل ميشود

روسازي راه

كلاس روسازي راه روز دوشنبه اول آذر ساعت ١٧:٣٠ برگزار ميگردد. حضور كليه دانشجويان الزامی است.

دانشجويان كارشناسي ارشد

دانشجويان كارشناسي ارشد كه داراي دانشنامه اي غير از مهندسي عمران - عمران هستند لازم است حداكثر تا ۱۴ مهرماه ساعت ۱۲ به مدير گروه مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه، تبعات حذف ترم به عهده دانشجويان مي باشد.

متره

کلاس متره و برآورد روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ تشکیل می گردد

پروژه بتن

کلاس پروژه بتن به صورت یک هفته در میان و هفته های زوج تشکیل می گردد
بنابراین دوشنبه ۱۲ مهر ماه کلاس برگزار نمی شود.

کارآموزی

آخرین مهلت تحویل فرم اتمام کارآموزی به دفتر گروه همراه با امضای استاد کارآموزی، مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده روز چهارشنبه مورخ ۷ مهر ۹۵ می باشد.