اخبار و اطلاعیه ها

پروژه بتن

با سلام

بدينوسیله تاريخ  تحویل پروژه بتن بصورت زير به اطلاع دانشجویان محترم این درس رسانده می شود. لازم به ذکر است غیر از دو تاریخ زير هيچ امکان دیگری برای تحویل پروژه مقدور نخواهد بود. لطفا دقت داشته باشید که با توجه به عدم امکان تصحیح پروژه پس از تحویل، کلیه موارد مورد نظر در صورت پروژه ( محتویات دفترچه محاسبات) بصورت دقیق رعایت شده باشد.

۱- دانشجویانی که در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند و يا به هر دلیل ديگر تقاضای ثبت نمره خویش را دارند حداکثر باید تا روز دوشنبه ۱۷/۴/۹۲ پروژه خويش را به همراه CD آن به دفتر گروه تحویل نمایند.

۲- دانشجویانی که تا تاریخ فوق موفق به ارائه پروژه خويش نشوند و نياز به زمان بیشتری جهت تکمیل آن داشته باشند، می توانند پروژه خويش را حداکثر تا روز دوشنبه ۱۸/۶/۹۲ به همراه CD به دفتر گروه تحويل نمايند.

تذکر:

حدود يک هفته پس از تحویل پروژه، تعدادی از دانشجویان برای دفاع از پروژه دعوت خواهند شد که لازم است شماره تماس معتبری از دانشجو در صفحه نخست درج شده باشد.

خواهشمندم با توجه به صرفه جویی در میزان کاغذ مصرفی، پروژه خویش را بصورت پشت و رو آماده نموده و از گرفتن پرینت های فله ای و بی هدف جدا خودداری فرمایید. 

                                                         با تشکر فراوان و آرزوی توفیق روز افزون- سید حمید هاشمی

 

متقاضيان انجام دوره كارآموزي

مراحل انجام کارآموزی در تابستان ۹۲ :

۱- هماهنگی اولیه با محل کارآموزی

۲- مراجعه به صفحه "دانشگاه اراک - گروه مهندسی عمران" منوی "امکانات - فرمها"

۳- دریافت و چاپ فرمهای شماره ۱ و ۲ کارآموزی و فرم ارزیابی کارآموزی

۴- پرکردن قسمت اول هردو فرم کارآموزی تا امضای دانشجو

۵- مراجعه به دفتر گروه برای تعیین استاد راهنمای کارآموزی و تحویل فرمها به دفتر گروه جهت اخذ معرفینامه از دفتر ارتباط با صنعت حداکثر تا ۵ خردادماه

۶- اخذ معرفینامه از دفتر گروه  و مراجعه به محل کارآموزی از ۲۰ خردادماه تا ۱۰ تیرماه

۷- تکمیل و مهر و امضای فرم ارزیابی کارآموزی (بخش مربوط به محل کارآموزی تا ابتدای بخش دانشکده) توسط مدیر مربوطه در محل کارآموزی

۸- اخذ امضای استاد راهنما روی فرم ارزیابی کارآموزی

۹- تحویل فرم ارزیابی کارآموزی به دفتر گروه حداکثر تا ۱ مهرماه

 

لازم به ذکر است که زمانهای تعیین شده قابل تمدید نمی باشد.
 

همچنین دانشجويان متقاضي دوره كارآموزي در صنايع مختلف كشور مي توانند جهت جايابي به سامانه http://karamouzi.irost.org  مراجعه نمايند.

 

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران