مدیر سایت

مهندسی آبفا

بازدید دانشجویان درس مهندسی آبفا از پروژه شبکه فاضلاب اراک روز دوشنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۳ انجام خواهد شد.

زمان حرکت: ساعت ۱۲:۳۰ از پردیس سردشت دانشگاه .

لازم به ذکر است حضور در بازدید الزامی است.

مهندسی زلزله و باد

امتحان میان ترم درس اصول مهندسی زلزله و باد روز چهارشنبه ۹۵/۹/۲۴ ساعت ۸ در کلاس ۳۰۲ برگزار می گردد.

پروژه راهسازی

كلاس پروژه راهسازی (كليه گروهها) روز يكشنبه ساعت ١٢:٣٠ در محل كلاس تشكيل ميشود.

کاربرد کامپیوتر

کلاس جبرانی درس کاربرد کامپیوتر روز شنبه ۲۰ آذر ۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ در کلاس ۱۱۰ برگزار می گردد.

پروژه راه

كلاس پروژه راهسازي (كليه گروهها) روز يكشنبه ساعت ١٢:٣٠ در محل كلاس تشكيل ميشود

روسازي راه

كلاس روسازي راه روز دوشنبه اول آذر ساعت ١٧:٣٠ برگزار ميگردد. حضور كليه دانشجويان الزامی است.

دانشجويان كارشناسي ارشد

دانشجويان كارشناسي ارشد كه داراي دانشنامه اي غير از مهندسي عمران - عمران هستند لازم است حداكثر تا ۱۴ مهرماه ساعت ۱۲ به مدير گروه مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه، تبعات حذف ترم به عهده دانشجويان مي باشد.

متره

کلاس متره و برآورد روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ تشکیل می گردد

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران