مدیر سایت

تصفیه آب و فاضلاب

بازدید دانشجویان درس تصفیه آب و فاضلاب  از پالایشگاه امام خمینی این هفته ۹۵/۹/۳۰ انجام نمی شود. لذا کلاس درس روز سه شنبه برقرار بوده و با توجه به تعداد بالای ارائه های دانشجویان، کلاس از ساعت ۹/۳۰ شروع خواهد شد.

پروژه راه

دانشجويان درس پروژه راهسازي حداكثر تا ١٤ دي ماه فرصت دارند تأييديه پلان مسير، پروفيل طولي و مقطع عرضي خود را از استاد مربوطه اخذ نمايند.
در غير اينصورت به ازاي هر قسمت ۵ نمره از نمره پايانترم خود را از دست خواهند داد.

مهندسی آبفا

بازدید دانشجویان درس مهندسی آبفا از پروژه شبکه فاضلاب اراک روز دوشنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۳ انجام خواهد شد.

زمان حرکت: ساعت ۱۲:۳۰ از پردیس سردشت دانشگاه .

لازم به ذکر است حضور در بازدید الزامی است.

مهندسی زلزله و باد

امتحان میان ترم درس اصول مهندسی زلزله و باد روز چهارشنبه ۹۵/۹/۲۴ ساعت ۸ در کلاس ۳۰۲ برگزار می گردد.

پروژه راهسازی

كلاس پروژه راهسازی (كليه گروهها) روز يكشنبه ساعت ١٢:٣٠ در محل كلاس تشكيل ميشود.

کاربرد کامپیوتر

کلاس جبرانی درس کاربرد کامپیوتر روز شنبه ۲۰ آذر ۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ در کلاس ۱۱۰ برگزار می گردد.

پروژه راه

كلاس پروژه راهسازي (كليه گروهها) روز يكشنبه ساعت ١٢:٣٠ در محل كلاس تشكيل ميشود

روسازي راه

كلاس روسازي راه روز دوشنبه اول آذر ساعت ١٧:٣٠ برگزار ميگردد. حضور كليه دانشجويان الزامی است.