مدیر سایت

پروژه بتن

کلاس پروژه بتن این هفته روز چهارشنبه ۹۲/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰ برگزار می گردد. حضور دانشجویان در کلاس الزامی است.

 

پروژه تخصصی - مهم

دانشجویانی که درس پروژه تخصصی را اخذ نموده اند طبق بند های ذیل برای انجام پروژه و ثبت نهایی نمره مهلت خواهند داشت. در صورت عدم اتمام پروژه در زمان مقرر، نمره صفر منظور می گردد و دانشجو در صورت تمایل پروژه را در نیمسال بعد مجددا اخذ و در پایان همان نیمسال ارائه می نماید:

۱- اگر نیمسال اول (مهر ماه) درس را اخذ کرده اند و تا ۱۵ اسفند موفق به گذراندن واحد نمی شوند باید در نیمسال دوم ادامه پروژه صفر واحدی را اخذ نمایند. در صورت انتخاب ادامه پروژه تا ۳۱ تیر ماه سال بعد برای انجام پروژه مهلت خواهند داشت.

۲- اگر نیمسال دوم  (بهمن ماه) درس را اخذ نمایند باید تا ۳۱ شهریور سال بعد نمره درس را ثبت نمایند.

۳- اگر در نیمسال آخر تحصیل با احتساب درس پروژه کمتر از حداقل آیین نامه واحد داشته باشد، حداکثر مهلت اتمام پروژه پایان همان نیمسال خواهد بود.

کلاس استاتیک

کلاس فوق العاده درس استاتیک روز شنبه ۹۲/۱۲/۳ از ساعت ۸ الی ۱۲ در کلاس ۳۰۸ برگزار می گردد.

پروژه راهسازی

دانشجویان درس پروژه راهسازی نیمسال جاری ۹۲۲ روز یکشنبه ۹۲/۱۱/۲۷ راس ساعت ۱۴ جهت دریافت نقشه و گروه بندی به دفتر آقای دکتر مویدفر مراجعه نمایند.

پروژه راه

آخرین مهلت تحویل پروژه راهسازی نیمسال ۹۲۱ مورخه ۹۲/۱۲/۱۵ می باشد.

سرفصل ورودیهای 89 - اصلاح شده

سرفصل کارشناسی مهندسی عمران ورودی ۸۹ به بعد با آخرین اصلاحات از سایت وزارت علوم به آدرس

http://msrt.ir/sites/talented/shora/default.aspx

و همچنین از این لینک قابل دریافت است.

جزوه درس راهسازی

جهت دریافت جزوه درس راهسازی به انتشارات دانشکده مراجعه فرمایید.

تغییرات مهم چارت 89

مهمترین تغییرات چارت ۸۹ و ما بعد به این شرح است :

۱- درس اصول مهندسی زلزله و باد  تخصصی الزامی شده است.

۲- در مجموع ۲۰ واحد عمومی باید گذرانده شود.

۳- در مجموع ۳۳ واحد اختیاری باید گذرانده شود که عبارتست از دروس جدول ۴ حداکثر ۱۸ واحد و جداول ۵ تا ۷ حداقل ۱۵ واحد.