مدیر سایت

نمرات درس طراحی هیدرولیکی سازه ها

برای مشاهده نمرات درس طراحی هیدرولیکی سازه ها اینجا کلیک فرمایید.

در صورتی که اعتراض دارید تا ظهر سه شنبه ۱۳۹۳/۶/۱۱ به دفتر استاد درس مراجعه نمایید.

پروژه بتن

آخرین مهلت تحویل پروژه بتن آرمه به کارشناس گروه مهندسی عمران روز شنبه ۱۳۹۳/۶/۱ می باشد.

نمرات مکانیک سیالات

برای مشاهده نمرات درس مکانیک سیالات اینجا کلیک فرمایید.

دانشجویانی که به نمره خود معترض هستند می توانند روز دوشنبه ۱۳۹۳/۴/۲۳ صبح از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ به دفتر استاد درس مراجعه نمایند.

نمرات درس مهندسی سد

برای مشاهده نمرات درس اصول مهندسی سد اینجا کلیک فرمایید.

دانشجویانی که به نمره خود معترض هستند می توانند روز شنبه ۱۳۹۳/۴/۲۱ صبح به دفتر استاد درس مراجعه نمایند.

دریافت معرفینامه کارآموزی

دانشجویانی که فرم تقاضای کارآموزی را به گروه تحویل داده اند تا ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ جهت دریافت معرفینامه به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. پس از این تاریخ معرفینامه باطل و کارآموزی به سال بعد موکول می گردد.

حضور مهندس رحمت نژاد

آقای مهندس رحمت نژاد روز چهارشنبه ۱۳۹۳/۴/۴ از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ جهت بررسی اعتراضات دانشجویان در دانشکده حضور خواهند داشت.

پروژه راه - اصلاحیه

آخرین مهلت تحویل پروژه راهسازی روز دوشنبه ۱۳۹۳/۴/۳۰ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر آقای دکتر مویدفر می باشد.

برنامه نویسی کامپیوتر

کلاس رفع اشکال پروژه درس برنامه نویسی کامپیوتر روز شنبه ۱۳۹۳/۳/۳۱ ساعت ۱۰ صبح و تحویل و دفاع از پروژه روز یکشنبه ۱۳۹۳/۴/۱ ساعت ۱۰ صبح برگزار می گردد.