مدیر سایت

مهندسی زلزله و باد

کلاس مهندسی زلزله و باد روز سه شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۱۰ تشکيل نميگردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

تحلیل سازه 1

کلاس تحليل ۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۳ (دکتر آذربخت) تشکيل نميگردد. کلاس جبرانی در تاريخ يکشنبه ۲۰/۷/۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ تشکيل ميگردد. همچنين کلاسهای روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۳ نيز بصورت روال عادی (۸ الی ۱۲ ) تشکيل ميگردد. کوييز مربوط به مبحث خرپا نيز به روز چهارشنبه ۲۳/۷/۱۳۹۳ موکول ميشود.

تحليل سازه 1

برنامه کلاسی درس تحليل ۱ از روزهای يکشنبه به چهارشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۲ تغيير يافت.

آز خاک

آزمایشگاه خاک از هفته آینده شنبه ۱۳۹۳/۷/۵ تشکیل می گردد.

برنامه نویسی کامپیوتر

کلاس برنامه نویسی کامپیوتر روزهای یکشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۱:۴۰ هر دو گروه هر هفته برگزار می گردد.

کلاسهای دکتر مویدفر

کلیه کلاسهای آقای دکتر مویدفر این هفته از ۱۳۹۳/۶/۲۹ لغایت ۱۳۹۳/۷/۱ تشکیل نمی گردد.

ديناميک سازه ها ارشد

قابل توجه دانشجويان کارشناسی  ارشد سازه و زلزله (درس ديناميک سازه ها)
کليه دانشجويان موظفند جزوه ديناميک سازه ها (Dynamic of Structures) را از تارنماي ذيل اخذ و هفته اينده بهمراه داشته باشند.

مهندسی زلزله و باد

قابل توجه دانشجويان درس مهندسی زلزله و باد کارشناسی
کليه دانشجويان موظفند ۳۰ صفحه اول جزوه مهندسی زلزله (Earthquake Engineering.) را از تارنماي ذيل اخذ و هفته آينده بهمراه داشته باشند: