مدیر سایت

عملیات نقشه برداری

هر دو گروه عملیات نقشه برداری فردا چهارشنبه ۱۳۹۳/۹/۱۲ ساعت ۱۰ و ۱۳:۳۰ تشکیل می گردد.

کلاس متره و برآورد

کلاس متره و برآورد این هفته چهارشنبه ۱۳۹۳/۹/۴ برگزار نمی گردد. جبرانی هفته آینده ۱۳۹۳/۹/۱۱ به صورت دو جلسه ای کلاس تشکیل خواهد شد.

بازدید دوم درس جوش

بازدید دانشجویان درس تکنولوژی و بازرسی جوش از کارخانه ماشین سازی اراک

زمان : روز سه شنبه ۱۳۹۳/۹/۴ ساعت ۸:۳۰ صبح از مقابل درب دانشگاه مرکزی

بازدید درس جوش

بازدید دانشجویان درس تکنولوژی و بازرسی جوش از مرکز آموزش فنی و حرفه ای

زمان : روز سه شنبه ۱۳۹۳/۸/۲۷ ساعت ۷:۳۰ صبح از مقابل درب دانشگاه مرکزی

‌معرفي دانشجويان پژوهشگر برتر - فوری

نظر به اينكه در هفته پژوهش و فناوري سال ۱۳۹۳ از دانشجويان پژوهشگر نيز تجليل خواهد شد، دانشجويان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که فعالیت پژوهشی داشته اند پرسشنامه ذیل را در اسرع وقت تکمیل و تا روز سه شنبه ۱۳۹۳/۸/۲۰ به مدیر گروه تحویل نمایند.
 

کلاسهای دکتر مویدفر و دکتر موسوی

کلیه کلاسهای آقایان دکتر مویدفر و دکتر موسوی از روز شنبه ۱۳۹۳/۸/۳ لغایت ۱۳۹۳/۸/۷ تشکیل نمی گردد.

کلاسهای دکتر مطهری

کلیه کلاسهای آقای دکتر مطهری روز شنبه ۱۳۹۳/۸/۳ تشکیل نمی گردد. جبرانی درس مهندسی پی متعاقبا اعلام می گردد.

سیالات

کلاس مکانیک سیالات استاد شاه کرمی روز شنبه ۱۳۹۳/۷/۲۶ تشکیل نمی گردد.