مدیر سایت

پروژه مهندسی پی

زمان تحویل پروژه درس مهندسی پی، روز چهارشنبه ۹۳/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰ صبح در محل دانشکده فنی و مهندسی می باشد.

کاربرد کامپیوتر

با توجه به جزوه باز بودن امتحان درس کاربرد کامپیوتر، به همراه داشتن آیین نامه ۲۸۰۰ و ماشین حساب برای تمامی دانشجویان الزامی است.

آزمایشگاه مکانیک خاک

آخرین مهلت انجام آزمایش های مکانیک خاک برای غایبین و یا کسانیکه آزمایش انجام نشده دارند روز چهارشنبه ۱۳۹۳/۹/۲۶ از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰ می باشد.

در ضمن آخرین زمان تحویل گزارش آزمایش های انجام شده به مهندس حمزه لویان روز چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ به تعداد حداقل ۹ آزمایش است.

پروژه راه

کلاس جبرانی پروژه راه دوشنبه ۱۳۹۳/۹/۲۴ ساعت ۱۰ الی ۱۳ در کلاس ۳۰۳ برگزار می گردد. عدم شرکت در این کلاس به منزله نمره صفر می باشد.

مقررات ملی

کلاس جبرانی مقررات ملی روز دوشنبه ۱۳۹۳/۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۰ در کلاس ۲۰۶ برگزار می گردد.

حل تمرین زلزله

کلاس حل تمرین مهندسی زلزله یکشنبه ها ساعت ۱۲ در کلاس ۱۰۶ برگزار می گردد.

عملیات نقشه برداری

هر دو گروه عملیات نقشه برداری فردا چهارشنبه ۱۳۹۳/۹/۱۲ ساعت ۱۰ و ۱۳:۳۰ تشکیل می گردد.

کلاس متره و برآورد

کلاس متره و برآورد این هفته چهارشنبه ۱۳۹۳/۹/۴ برگزار نمی گردد. جبرانی هفته آینده ۱۳۹۳/۹/۱۱ به صورت دو جلسه ای کلاس تشکیل خواهد شد.

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران