مدیر سایـت

قابل توجه دانشجویان درس پروژه بتن

دانشجویان لازم است صورت پروژه خود را از [ این قسمت ] دریافت نموده و پس از تهیه یک نسخه پرینت در روز یکشنبه ۱-۱۲-۹۵ (جهت تکمیل موارد مندرج در آن) به همراه داشته باشند.

پروژه فولاد

با توجه به اتمام زمان تعیین شده جهت تحویل پروژه فولاد، لازم است دانشجویانی که در ترم ۱-۹۴ واحد پروژه فولاد را اخذ نموده و تاکنون پروژه را تحویل نداده اند تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۹۴/۱۲/۵ نسبت به تحویل پروژه خویش اقدام نمایند. پروژه ها شامل نسخه پرینت گرفته شده گزارش به همراه سی دی حاوی کلیه فایل های مد نظر، به کارشناس گروه آقای مهندس حمزه لویان تحویل داده شود.

کاربرد کامپیوتر

کلاس کاربرد کامپیوتر سه شنبه مورخ ۲۷\۱۱\۹۴ تشکیل نخواهد شد.

تمدید مهلت تحویل پروژه فولاد

آخرین مهلت تحویل پروژه فولاد به کارشناس گروه (آقای مهندس حمزه لویان) یکشنبه ۸ شهریور (تا پایان وقت اداری) خواهد بود.

تحویل پروژه فولاد

دانشجویانی که در ترم دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴ درس پروژه فولاد اخذ نموده و تاکنون پروژه را تحویل نداده اند، لازم است حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ ، پروژه تکمیل شده خود را به کارشناس گروه (آقای مهندس حمزه لویان) تحویل دهند. بدیهی است عدم تحویل پروژه تا تاریخ مذکور به منزله صرف نظر از نمره پایانی این درس خواهد بود.

امتحان آزمایشگاه تکنولوژی بتن

امتحان آزمایشگاه تکنولوژی بتن چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۶ در محل آزمایشگاه برگزار می گردد.

کلاس مقاومت مصالح

ساعت تشکیل کلاس مقاومت مصالح :

  • شنبه مورخ ۹۴/۲/۱۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰ 
  • یک شنبه مورخ ۹۴/۲/۲۰ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  • یک شنبه مورخ ۹۴/۲/۲۷ از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰