دکتر علیرضا آذربخت

تحليل سازه ها 2

کلاس تحليل سازه ها ۲ (آقای دکتر آذربخت) روز های سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۷\۱۱\۹۴ و ۲۸/۱۱/۹۴ تشکیل نمي گردد. 

کلاس تحلیل سازه 2

کلاس درس تحلیل سازه ۲ مورخ ۱۹ اسفند ساعت ۱۱ الی ۱۲ تشکیل نمیگردد. کلاس نوبت عصر به قوت خود باقی است.

قابل توجه دانشجويان درس تحليل سازه 2

کلاس تحليل ۲ در روز سه شنبه مورخ ۱۴ بهمن در نوبت صبح تشکیل نمی شود ولی در نوبت عصر از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ تشکیل خواهد شد.

قابل توجه دانشجويان کارشناسی درس مهندسی زلزله

کليه مباحث تدريس شده در درس اصول مهندسی زلزله جزو امتحان پايان ترم ميباشند.

ادامه مطلب...

ميان ترم تحليل سازه 1

امتحان ميان ترم درس تحليل سازه ۱ در روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ راس ساعت يازده و ربع برگزار ميگردد. 

 

جستجو در تارنمای گروه مهندسی عمران